Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0225/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0327

Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg

8.9. Nödsituationen i Venezuela (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 12 mars 2019 (punkt 19 i protokollet av den 12.3.2019).
Resolutionsförslagen tillkännagavs den 28 mars 2019 (punkt 2 i protokollet av den 28.3.2019).

Resolutionsförslag B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 och B8-0229/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0225/2019

(ersätter B8-0225/2019, B8-0227/2019 och B8-0229/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko och Charles Tannock, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0327)

(Resolutionsförslagen B8-0226/2019 och B8-0228/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy