Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0223/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

8.11. Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 25 Μαρτίου 2019 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2019).
Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 28 Μαρτίου 2019 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0222/2019, B8-0223/2019 και B8-0224/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0222/2019

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0329)

(Η κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0223/2019 που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0223/2019 και B8-0224/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Eleonora Evi, πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7 για να ζητήσει ηλεκτρονική εξακρίβωση της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 9.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου