Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (stemming)

8.2. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (stemming)

8.3. Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (stemming)

8.4. Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I (stemming)

8.5. Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (stemming)

8.6. "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (stemming)

8.7. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (stemming)

8.8. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

8.9. Noodsituatie in Venezuela (stemming)

8.10. Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (stemming)

8.11. Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (stemming)

8.12. Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid