Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 27 Μαρτίου 2019)

Έκθεση Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan και Andrejs Mamikins

Έκθεση Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Έκθεση Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek και Anna Záborská

Έκθεση Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 28 Μαρτίου 2019)

Έκθεση Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková και Marian Harkin

Έκθεση Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov και Michaela Šojdrová

Έκθεση Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz και Albert Deß

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil και José Inácio Faria

Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου