Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 28. märts 2019 - Strasbourg

9. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(hääletus kolmapäeval, 27. märtsil 2019)

Raport: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan ja Andrejs Mamikins

Raport: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Raport: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek ja Anna Záborská

Raport: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(hääletus neljapäeval, 28. märtsil 2019)

Raport: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková ja Marian Harkin

Raport: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov ja Michaela Šojdrová

Raport: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz ja Albert Deß

Hädaolukord Venezuelas - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil ja José Inácio Faria

Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika