Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019)

Mietintö Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan ja Andrejs Mamikins

Mietintö Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Mietintö Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek ja Anna Záborská

Mietintö Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Äänestykset torstaina 28. maaliskuuta 2019)

Mietintö Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková ja Marian Harkin

Mietintö Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov ja Michaela Šojdrová

Mietintö Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz ja Albert Deß

Hätätilanne Venezuelassa - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil ja José Inácio Faria

Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö