Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg

9. Explicații privind votul
CRE

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri, 27 martie 2019)

Raport Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan și Andrejs Mamikins

Raport Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Raport Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek și Anna Záborská

Raport Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Vot joi, 28 martie 2019)

Raport Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková și Marian Harkin

Raport Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov și Michaela Šojdrová

Raport Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz și Albert Deß

Situația de urgență din Venezuela - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil și José Inácio Faria

Evoluții recente în scandalul Dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate