Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 28. märts 2019 - Strasbourg

13. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
CRE

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (G-000001/2019), mille esitasid Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić ja Alojz Peterle komisjonile: Austrias töötavate vanemate laste õiguste rikkumine (B8-0018/2019)

Daniel Buda esitas küsimuse.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Michael Detjen fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš ja Monika Smolková.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Inés Ayala Sender.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika