Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

13. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (G-000001/2019) Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić et Alojz Peterle komissiolle: Lasten, joiden vanhemmat työskentelevät Itävallassa, oikeuksien rikkominen (B8-0018/2019)

Daniel Buda esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Michael Detjen S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš ja Monika Smolková.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Inés Ayala Sender.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö