Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. - Strasbūras

13. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
Stenograma

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (G-000001/2019), kurį pateikė Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić ir Alojz Peterle Komisijai: Vaikų, kurių tėvai dirba Austrijoje, teisių pažeidimai (B8-0018/2019)

Daniel Buda pateikė klausimą.

Marianne Thyssen (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Michael Detjen S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Buda), Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš ir Monika Smolková.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Inés Ayala Sender.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika