Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg

13. Uitgebreide interpellaties (debat)
Volledige verslagen

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (G-000001/2019) van Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić et Alojz Peterle, aan de Commissie: Schendingen van de rechten van kinderen van wie de ouders in Oostenrijk werken (B8-0018/2019)

Daniel Buda licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Michael Detjen, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš en Monika Smolková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid