Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg

13. Interpelări majore (dezbatere)
Stenograma

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (G-000001/2019) adresată de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić și Alojz Peterle, Comisiei: Încălcări ale drepturilor copiilor ai căror părinți lucrează în Austria (B8-0018/2019)

Daniel Buda a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Michael Detjen, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš și Monika Smolková.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Inés Ayala Sender.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate