Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 28. marts 2019 - Strasbourg

14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. marts 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. marts 2019

henvist til kor. udv.: ECON

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik