Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg

14. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al ParlamentuluiEuropean și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să își aplice procedurile de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 28 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentuluidelegat(UE)2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 28 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate