Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg

14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 28 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 28 mars 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy