Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 март 2019 г. - Страсбург

15. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Покрити облигации и публичен надзор по отношение на покритите облигации (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагащи: INTA, CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (член 39 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността), PETI

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност