Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: INTA, CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού), AFCO, PETI

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου