Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg

15. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn av säkerställda obligationer (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (artikel 39 i arbetsordningen), JURI (artikel 39 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), AFCO, PETI

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy