Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg

18. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy