Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 28. marts 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Nødsituation i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 3.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (indgivne beslutningsforslag)
 4.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (forhandling)
 5."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)
 6.Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (afstemning)
  8.2.Kvaliteten af drikkevand ***I (afstemning)
  8.3.Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (afstemning)
  8.4.Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (afstemning)
  8.5.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I (afstemning)
  8.6."Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (afstemning)
  8.7.Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (afstemning)
  8.8.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)
  8.9.Nødsituation i Venezuela (afstemning)
  8.10.Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (afstemning)
  8.11.Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen (afstemning)
  8.12.Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Større forespørgsler (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Modtagne dokumenter
 17.Andragender
 18.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (158 kb) Deltagerliste (56 kb) Afstemningsresultater (181 kb) Afstemning ved navneopråb (2970 kb) 
 
Protokol (79 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (53 kb) Afstemning ved navneopråb (162 kb) 
 
Protokol (284 kb) Deltagerliste (70 kb) Afstemningsresultater (172 kb) Afstemning ved navneopråb (951 kb) 
Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik