Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I (συζήτηση)
 5.'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I (συζήτηση)
 6.Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) ***I (ψηφοφορία)
  8.2.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)
  8.3.Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής ***I (ψηφοφορία)
  8.4.Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων ***I (ψηφοφορία)
  8.5.Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I (ψηφοφορία)
  8.6.'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I (ψηφοφορία)
  8.7.Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  8.8.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  8.9.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  8.10.Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (ψηφοφορία)
  8.11.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (ψηφοφορία)
  8.12.Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Αναφορές
 18.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (178 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (199 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2970 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (86 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (62 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (165 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (312 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (197 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (966 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου