Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 28. märts 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Hädaolukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (arutelu)
 5.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (arutelu)
 6.Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  
8.1.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (hääletus)
  
8.2.Olmevee kvaliteet ***I (hääletus)
  
8.3.Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I (hääletus)
  
8.4.Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I (hääletus)
  
8.5.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (hääletus)
  
8.6.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (hääletus)
  
8.7.Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (hääletus)
  
8.8.2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)
  
8.9.Hädaolukord Venezuelas (hääletus)
  
8.10.Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (hääletus)
  
8.11.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (hääletus)
  
8.12.Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Esitatud dokumendid
 17.Petitsioonid
 18.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (156 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) Hääletuste tulemused (180 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2970 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (52 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (164 kb) 
 
Protokoll (278 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (169 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (953 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika