Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Noodsituatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (debat)
 5."Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (debat)
 6.Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  
8.1.Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (stemming)
  
8.2.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (stemming)
  
8.3.Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (stemming)
  
8.4.Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I (stemming)
  
8.5.Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (stemming)
  
8.6."Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (stemming)
  
8.7.Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (stemming)
  
8.8.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  
8.9.Noodsituatie in Venezuela (stemming)
  
8.10.Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (stemming)
  
8.11.Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (stemming)
  
8.12.Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Uitgebreide interpellaties (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Ingekomen stukken
 17.Verzoekschriften
 18.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (156 kb) Presentielijst (56 kb) Stemmingsuitslagen (181 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2970 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (52 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (162 kb) 
 
Notulen (285 kb) Presentielijst (69 kb) Stemmingsuitslagen (170 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (953 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid