Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 3.Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (złożone projekty rezolucji)
 4.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (debata)
 5.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (debata)
 6.Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I (głosowanie)
  8.2.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (głosowanie)
  8.3.Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I (głosowanie)
  8.4.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (głosowanie)
  8.5.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (głosowanie)
  8.6.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (głosowanie)
  8.7.Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (głosowanie)
  8.8.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)
  8.9.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (głosowanie)
  8.10.Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (głosowanie)
  8.11.Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (głosowanie)
  8.12.Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Składanie dokumentów
 17.Petycje
 18.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (158 kb)
24/08/2020 14:51
 Lista obecności (56 kb)
13/06/2019 12:02
 Wyniki głosowania (182 kb)
05/07/2019 15:48
 Głosowanie imienne (2970 kb)
05/07/2019 14:48
 
 
Protokół (80 kb)
24/08/2020 14:51
 Lista obecności (11 kb)
13/06/2019 12:02
 Wyniki głosowania (52 kb)
13/06/2019 13:14
 Głosowanie imienne (168 kb)
13/06/2019 13:10
 
 
Protokół (287 kb)
24/08/2020 14:51
 Lista obecności (70 kb)
13/06/2019 12:02
 Wyniki głosowania (179 kb)
13/06/2019 13:14
 Głosowanie imienne (940 kb)
13/06/2019 13:10
 
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności