Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 3.Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (złożone projekty rezolucji)
 4.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (debata)
 5.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (debata)
 6.Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  
8.1.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I (głosowanie)
  
8.2.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (głosowanie)
  
8.3.Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I (głosowanie)
  
8.4.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (głosowanie)
  
8.5.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (głosowanie)
  
8.6.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (głosowanie)
  
8.7.Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (głosowanie)
  
8.8.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)
  
8.9.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (głosowanie)
  
8.10.Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (głosowanie)
  
8.11.Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (głosowanie)
  
8.12.Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Składanie dokumentów
 17.Petycje
 18.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (158 kb) Lista obecności (56 kb) Wyniki głosowania (182 kb) Wyniki głosowań imiennych (2970 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (52 kb) Wyniki głosowań imiennych (168 kb) 
 
Protokół (287 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (179 kb) Wyniki głosowań imiennych (940 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności