Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Núdzová situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 3.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (predložené návrhy uznesení)
 4.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (rozprava)
 5.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (rozprava)
 6.Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I (hlasovanie)
  8.2.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)
  8.3.Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I (hlasovanie)
  8.4.Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (hlasovanie)
  8.5.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (hlasovanie)
  8.6.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (hlasovanie)
  8.7.Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (hlasovanie)
  8.8.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  8.9.Núdzová situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  8.10.Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (hlasovanie)
  8.11.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (hlasovanie)
  8.12.Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Väčšie interpelácie (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Predloženie dokumentov
 17.Petície
 18.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (153 kb)
13/06/2019 15:39
  Prezenčná listina (56 kb)
13/06/2019 12:04
 
Zápisnica (78 kb)
13/06/2019 15:39
  Prezenčná listina (11 kb)
13/06/2019 12:04
  Výsledky hlasovaní (52 kb)
13/06/2019 13:16
  Hlasovania podľa mien (165 kb)
13/06/2019 13:10
 
Zápisnica (274 kb)
13/06/2019 15:39
  Prezenčná listina (71 kb)
13/06/2019 12:04
  Výsledky hlasovaní (175 kb)
13/06/2019 13:16
  Hlasovania podľa mien (953 kb)
13/06/2019 13:10
Posledná úprava: 13. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia