Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 28. marec 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izredne razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 3.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (vloženi predlogi resolucij)
 4.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (razprava)
 5.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (razprava)
 6.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (glasovanje)
  8.2.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (glasovanje)
  8.3.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (glasovanje)
  8.4.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)
  8.5.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (glasovanje)
  8.6.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (glasovanje)
  8.7.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (glasovanje)
  8.8.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)
  8.9.Izredne razmere v Venezueli (glasovanje)
  8.10.Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (glasovanje)
  8.11.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (glasovanje)
  8.12.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Večje interpelacije (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Predložitev dokumentov
 17.Peticije
 18.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 19.Datum naslednjih sej
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (156 kb)
24/08/2020 14:53
  Seznam navzočih (56 kb)
13/06/2019 12:04
 
Zapisnik (80 kb)
24/08/2020 14:53
  Seznam navzočih (11 kb)
13/06/2019 12:04
  Izidi glasovanja (51 kb)
13/06/2019 13:14
  Poimensko glasovanje (146 kb)
13/06/2019 13:10
 
Zapisnik (277 kb)
24/08/2020 14:53
  Seznam navzočih (71 kb)
13/06/2019 12:04
  Izidi glasovanja (168 kb)
13/06/2019 13:14
  Poimensko glasovanje (953 kb)
13/06/2019 13:10
Zadnja posodobitev: 24. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov