Indiċi 
Minuti
PDF 292kWORD 80k
Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) ***I (dibattitu)
 5.'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport ***I (dibattitu)
 6.It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli ***I (dibattitu)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) ***I (votazzjoni)
  
8.2.Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***I (votazzjoni)
  
8.3.Oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn ***I (votazzjoni)
  
8.4.L-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju ***I (votazzjoni)
  
8.5.L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) ***I (votazzjoni)
  
8.6.'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport ***I (votazzjoni)
  
8.7.It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli ***I (votazzjoni)
  
8.8.Estimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
8.9.Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (votazzjoni)
  
8.10.Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja (votazzjoni)
  
8.11.Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate (votazzjoni)
  
8.12.Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dokumenti mressqa
 17.Petizzjonijiet
 18.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 19.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 21.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (2019/2628(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Marzu 2019 (punt 19 tal-Minuti ta' 12.3.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera u Fernando Ruas, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo u Francisco Assis, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan u Lola Sánchez Caldentey, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


3. Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate (2019/2670(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Marzu 2019 (punt 18 tal-Minuti ta' 25.3.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, f'isem il-Grupp ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato u Dario Tamburrano, f'isem il-Grupp EFDD, Kathleen Van Brempt u Seb Dance, f'isem il-Grupp S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric u Paloma López Bermejo, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout u Karima Delli, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-iżviluppi riċenti rigward l-iskandlu "Dieselgate" (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton u Bolesław G. Piecha, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-iżviluppi riċenti rigward l-iskandlu "Dieselgate" (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke f'isem il-Grupp PPE, dwar żviluppi riċenti rigward l-iskandlu "Dieselgate" (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Votazzjoni: punt 8.11 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


4. L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' John Howarth (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR, Mircea Diaconu f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Monika Smolková.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon u Maria Grapini.

Interventi ta' Marianne Thyssen u Silvia Costa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


5. 'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Ignazio Corrao (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Jean Arthuis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Emilian Pavel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Petra Kammerevert f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, María Teresa Giménez Barbat f'isem il-Grupp ALDE, Jill Evans f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso u Brando Benifei.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi ta' Marianne Thyssen u Milan Zver.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


6. It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteurs: Bas Eickhout u Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout u Sirpa Pietikäinen ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE, Simona Bonafè f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang u Markus Ferber.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig u Maria Grapini.

Interventi ta' Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout u Sirpa Pietikäinen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal-Minuti ta' 28.3.2019.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.41.)


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


8.1. Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 13 ta' Settembru 2018 (punt 10.7 tal-Minuti ta' 13.9.2018)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0319)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.2. Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 22 ta' Ottubru 2018 (punt 16 tal-Minuti ta' 22.10.2018)
Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 23 ta' Ottubru 2018 (punt 7.13 tal-Minuti ta' 23.10.2018)

GĦELUQ TAL-EWWEL QARI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0320)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.3. Oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0321)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.4. L-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0322)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.5. L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0323)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.6. 'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi "Erasmus": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0324)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.7. It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteurs: Bas Eickhout u Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0325)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.8. Estimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020 [2019/2003(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0326)


8.9. Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Marzu 2019 (punt 19 tal-Minuti ta' 12.3.2019)
Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 28 ta' Marzu 2019 (punt 2 tal-Minuti ta' 28.3.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 u B8-0229/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0225/2019

(flok B8-0225/2019, B8-0227/2019 u B8-0229/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas u Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Grupp PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko u Charles Tannock, f'isem il-Grupp ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0327)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0226/2019 u B8-0228/2019 iddekadew.)


8.10. Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Sophia in 't Veld, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0328)


8.11. Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Marzu 2019 (punt 18 tal-Minuti ta' 25.3.2019).
Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 28 ta' Marzu 2019 (punt 3 tal-Minuti ta' 28.3.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0222/2019, B8-0223/2019 u B8-0224/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0222/2019

Adozzjoni (P8_TA(2019)0329)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0223/2019 li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0223/2019 u B8-0224/2019 hija dekaduta.)

Interventi

Eleonora Evi, qabel il-votazzjoni tal-emenda 7 biex titlob verifika elettronika tal-votazzjoni tal-emenda 9.


8.12. Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi [2018/2237(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Intervent ta': Anna Maria Corazza Bildt biex tikkundana l-bumbardamenti riċenti fil-Jemen (il-President ingħaqdet ma' dawn il-proposti u ser tibgħathom lill-President tal-Parlament).


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa 27 ta' Marzu 2019)

Rapport Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan u Andrejs Mamikins

Rapport Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Rapport Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek u Anna Záborská

Rapport Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis 28 ta' Marzu 2019)

Rapport Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková u Marian Harkin

Rapport Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov u Michaela Šojdrová

Rapport Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz u Albert Deß

Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil u José Inácio Faria

Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.13.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.01.


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (G-000001/2019) ta' Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić et Alojz Peterle, lill-Kummissjoni: Ksur tad-drittijiet tat-tfal li l-ġenituri tagħhom jaħdmu fl-Awstrija (B8-0018/2019)

Daniel Buda daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta' Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Michael Detjen f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš u Monika Smolková.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Inés Ayala Sender.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/2251 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn CCP (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 1 xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 28 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2205, ir-Regolament Delegat (UE) 2016/592 u r-Regolament Delegat (UE) 2016/1178 li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 1 xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 28 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: JURI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: INTA, CONT, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO, PETI


16. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Proposta għal Emenda għall-Istatut tal-BEI - Talba li titnieda l-proċedura tal-Artikolu 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

BUDG, ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

2) mill-Membri

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-produtturi tal-banana tal-Unjoni Ewropea mill-kompetizzjoni inġusta (B8-0148/2019)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-libertà akkademika u l-libertà ta' espressjoni fl-universitajiet Ewropej (B8-0210/2019)

irriferut

responsabbli :

CULT


17. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin iddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, u ġew riferuti lill-kumitat responsabbli, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 22 ta' Marzu 2019

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 1216/2018); (*) (Nru 1217/2018); (*) (Nru 1218/2018); (*) (Nru 1219/2018); (*) (Nru 1220/2018); (*) (Nru 0148/2019); (*) (Nru 0149/2019); (*) (Nru 0150/2019); (*) (Nru 0151/2019); (*) (Nru 0152/2019); (*) (Nru 0153/2019); (*) (Nru 0154/2019); Norbert Roth (Nru 0155/2019); (*) (Nru 0156/2019); Alessandro De Veris (Nru 0157/2019); (*) (Nru 0158/2019); (*) (Nru 0159/2019); (*) (Nru 0160/2019); Celia Arroyo López (Nru 0161/2019); (*) (Nru 0162/2019); (*) (Nru 0163/2019); (*) (Nru 0164/2019); (*) (Nru 0165/2019); Izabela Pęgiel (Nru 0166/2019); (*) (Nru 0167/2019); (*) (Nru 0168/2019); (*) (Nru 0169/2019); (*) (Nru 0170/2019); (*) (Nru 0171/2019); (*) (Nru 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (Nru 0173/2019); Grigore Prodan (Nru 0174/2019); (*) (Nru 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (Nru 0176/2019); (*) (Nru 0177/2019); (*) (Nru 0178/2019); (*) (Nru 0179/2019); (*) (Nru 0180/2019); (*) (Nru 0181/2019); (*) (Nru 0182/2019); (*) (Nru 0183/2019); (*) (Nru 0184/2019); (*) (Nru 0185/2019); Volkan Sentürk (Nru 0186/2019); Hansjörg Rothe (Nru 0187/2019); (*) (Nru 0188/2019); (*) (Nru 0189/2019); (*) (Nru 0190/2019); (*) (Nru 0191/2019); Laurent Pambaguian (Nru 0192/2019); Jamison Young (Nru 0193/2019); Silvano Delonghi (Nru 0194/2019); Roman Gembarzewski (Nru 0195/2019); (*) (Nru 0196/2019); (*) (Nru 0197/2019); (*) (Nru 0198/2019); Jürgen Gülck (Nru 0199/2019); (*) (Nru 0200/2019); (*) (Nru 0201/2019); (*) (Nru 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (Nru 0203/2019); Evelien Van Den Brink (Nru 0204/2019); (*) (Nru 0205/2019); (*) (Nru 0206/2019); (*) (Nru 0207/2019); R. Stoll (Nru 0208/2019); Daniel Balint (Nru 0209/2019); George McLoughlin (Nru 0210/2019); Valeri Stoikov (Nru 0211/2019); José Carvalho (Nru 0212/2019); Renato Lelli (Nru 0213/2019); Eugen Eberhardt (Nru 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (Nru 0215/2019); (*) (Nru 0216/2019); (*) (Nru 0217/2019); Krzysztof Gadomski (Nru 0218/2019).


18. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


19. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 3 ta' April 2019 u 4 ta' April 2019.


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.34.


21. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Skużati:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Maydell Eva, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Awwissu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza