Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. dubna 2019 - Brusel

3. Prohlášení předsednictví
CRE

Předseda vyjádřil znepokojení Parlamentu, pokud jde o kandidátku Parlamentu na funkci nejvyšší žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce Lauru Codruţu Kövesiovou, na kterou rumunské orgány uvalily dne 28. března 2019 soudní dohled, který jí kromě omezení osobních svobod znemožňuje opustit zemi a poskytovat rozhovory médiím. Předseda znovu uvedl, že Parlament Lauru Codruţu Kövesiovou podporuje a důvěřuje jí. Připomněl zásadu nezasahování do činnosti soudních orgánů, zároveň však požádal rumunské orgány, aby respektovaly zásadu loajální spolupráce mezi členskými státy a orgány a institucemi a nebránily tomu, aby se Laura Codruţa Kövesiová mohla zúčastnit celého procesu výběru nevyššího žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce.

Vystoupil Josef Weidenholzer, který předsedovy výroky podpořil.

°
° ° °

Vystoupili: Daniele Viotti, který odsoudil skutečnost, že v Bruneji byl znovuzaveden trest smrti ukamenováním za homosexualitu a kvůli jiným důvodům (předseda připomněl, že Parlament zásadně odmítá uplatňování trestu smrti kdekoli ve světě a z jakéhokoli důvodu), a Lívia Járóka.

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí