Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

3. Δηλώσεις της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος εκφράζει την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση της Laura Codruţa Kövesi, υποψήφιας για τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, η οποία τέθηκε υπό δικαστική εποπτεία από τις ρουμανικές αρχές την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, γεγονός το οποίο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων περιορισμών των προσωπικών ελευθεριών της, ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει εκτός της χώρας και να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης. Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου στη Laura Codruţa Kövesi. Ζητεί από τις ρουμανικές αρχές να σεβαστούν την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων και να μην εμποδίσουν τη συμμετοχή της Laura Codruţa Kövesi σε κανένα στάδιο της διαδικασίας επιλογής για τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα.

Παρεμβαίνει ο Josef Weidenholzer, ο οποίος συντάσσεται με τις απόψεις του Προέδρου.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν ο Daniele Viotti, ο οποίος καταγγέλλει την επαναφορά στο Μπρουνέι της θανατικής ποινής δια λιθοβολισμού για ομοφυλοφιλία και άλλους λόγους (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την έντονη αντίθεση του Κοινοβουλίου στη θανατική ποινή σε ολόκληρο τον κόσμο και για οποιονδήποτε λόγο), και η Lívia Járóka.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου