Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 april 2019 - Brussel

3. Verklaringen van de Voorzitter
Volledige verslagen

De Voorzitter geeft uiting aan de bezorgdheid van het Parlement in verband met Laura Codruţa Kövesi, kandidaat van het Parlement voor de post van hoofd van het Europees Openbaar Ministerie, die op donderdag 28 maart 2019 door de Roemeense autoriteiten onder rechterlijk toezicht is geplaatst, hetgeen een van meerdere beperkingen van haar persoonlijke vrijheden is die haar belemmert om het land te verlaten en zich tot de pers te richten. De Voorzitter bevestigt namens het Parlement de steun voor en het vertrouwen in Laura Codruţa Kövesi. Ondanks het beginsel van niet-inmenging in het optreden van gerechtelijke instanties, verzoekt hij de Roemeense autoriteiten het beginsel van loyale samenwerking tussen de lidstaten en de instellingen te eerbiedigen en geen obstakels op te werpen voor de deelname van Laura Codruţa Kövesi aan de volledige selectieprocedure voor de functie van hoofd van het Europees Openbaar Ministerie.

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer, die zich aansluit bij de opmerkingen van de Voorzitter.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti, die de herinvoering in Brunei van de doodstraf door steniging voor homoseksualiteit en om andere redenen verwerpt (de Voorzitter wijst op het krachtig verzet van het Parlement tegen de doodstraf overal in de wereld, op welke grond dan ook), en Lívia Járóka.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid