Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - Bruksela

3. Oświadczenia Przewodniczącego
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący w imieniu Parlamentu wyraził zaniepokojenie faktem, że w czwartek 28 marca 2019 r. władze rumuńskie objęły nadzorem sądowym kandydatkę Parlamentu na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego Laurę Codruţa Kövesi, co ogranicza jej wolność osobistą, nie pozwalając między innymi na wyjazd z kraju i kontakty z prasą. Przewodniczący ponownie zapewnił o poparciu Parlamentu dla Laury Codruţy Kövesi oraz zaufaniu, jakim ją darzy. Przypominając o zasadzie nieingerowania w działania organów sądowych, zwrócił się do władz rumuńskich o poszanowanie zasady lojalnej współpracy między państwami członkowskimi i instytucjami europejskimi oraz o nieutrudnianie udziału Laury Codruţy Kövesi we wszystkich etapach procedury wyboru Europejskiego Prokuratora Generalnego.

Głos zabrał Josef Weidenholzer, który poparł wypowiedź przewodniczącego.

°
° ° °

Głos zabrali: Daniele Viotti, który potępił przywrócenie w Brunei kary śmierci przez ukamienowanie za homoseksualizm oraz z innych powodów (Przewodniczący przypomniał, że Parlament jest zdecydowanie przeciwny stosowaniu kary śmierci wszędzie na świecie i niezależnie od powodu), i Lívia Járóka.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności