Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - Brusel

3. Vyhlásenia predsedníctva
CRE

Predseda vyjadril znepokojenie Parlamentu, pokiaľ ide o Lauru Codruţovú Kövesiovú, kandidátku Parlamentu na miesto vedúcej Európskej prokuratúry, pre ktorú rumunské orgány vo štvrtok 28. marca 2019 ustanovili súdny dohľad, čo okrem iných obmedzení jej osobných slobôd jej bráni opustiť krajinu a komunikovať s médiami. Predseda opätovne potvrdil podporu Parlamentu pre Lauru Codruţovú Kövesiovú a dôveru v ňu. Pripomenul zásadu nezasahovania do činnosti súdnych orgánov a zároveň požiadal rumunské orgány, aby dodržiavali zásadu lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami a aby nekládli prekážky účasti Laury Codruţovej Kövesiovej na celom procese výberu na miesto vedúceho Európskej prokuratúry.

V rozprave vystúpil Josef Weidenholzer, ktorý podporil vyjadrenia predsedu.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti, ktorý odsúdil opätovné zavedenie trestu smrti ukameňovaním v Bruneji za homosexualitu a z iných dôvodov (predseda pripomenul, že Parlament je dôrazne proti trestu smrti kdekoľvek vo svete a z akéhokoľvek dôvodu), a Lívia Járóka.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia