Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

5. Ανακοινώσεις της Προεδρίας (προθεσμία για τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 130 του Κανονισμού))

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την κατάθεση ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 130 του Κανονισμού) είναι η 18η Απριλίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου