Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 3., Szerda - Brüsszel

6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

—    Az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   Az ECON bizottság ajánlása a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Amennyiben holnap 10 óráig bármelyik képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást ellenük, az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell azokat bocsátani.

Az ajánlások a jelenlegi ülés időtartama alatt elérhetők a Parlament honlapján.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat