Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. april 2019 - Bruxelles

7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoxycarb, flurochloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop P tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - frist: 28. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetraconazol i eller på visse produkter (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - frist: 2. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for aclonifen, Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea stamme J1446, fenpyrazamin, mefentrifluconazol og penconazol i eller på visse produkter (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - frist: 28. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik