Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. aprill 2019 - Brüssel

7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate bispüribaki, denatooniumbensoaadi, fenoksükarbi, flurokloridooni, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, propakvisafopi ja tebufenosiidi jääkide piirnormidega (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - tähtaeg: 28. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aminopüraliidi, kaptaani, tsüasofamiidi, flutianiili, metüülkresoksiimi, λ-tsühalotriini, mandipropamiidi, püraklostrobiini, spiromesifeeni, spirotetramaadi, teflubensurooni ja tetrakonasooli jääkide piirnormidega (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - tähtaeg: 2. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, Beauveria bassiana tüve PPRI 5339, Clonostachys rosea tüve J1446, fenpürasamiini, mefentriflukonasooli ja penkonasooli jääkide piirnormidega (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - tähtaeg: 28. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika