Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019 - Bryssel

7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bispyribacin, denatoniumbentsoaatin, fenoksikarbin, flurokloridonin, kvitsalofoppi-P-etyylin, kvitsalofoppi-P-tefuryylin, propakvitsafopin ja tebufenotsidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - määräaika: 28. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, kaptaanin, syatsofamidin, flutianiilin, kresoksiimimetyylin, lambda-syhalotriinin, mandipropamidin, pyraklostrobiinin, spiromesifeenin, spirotetramaatin, teflubentsuronin ja tetrakonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - määräaika: 2. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, Beauveria bassianan kannan PPRI 5339, Clonostachys rosean kannan J1446, fenpyratsamiinin, mefentriflukonatsolin ja penkonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - määräaika: 28. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö