Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 aprilie 2019 - Bruxelles

7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bispiribac, benzoat de denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, propaquizafop și tebufenozid din sau de pe anumite produse (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - termen: 28 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aminopiralid, captan, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron și tetraconazol din sau de pe anumite produse (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - termen: 2 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aclonifen, Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, Clonostachys rosea tulpina J1446, fenpirazamină, mefentrifluconazol și penconazol din sau de pe anumite produse (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - termen: 28 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI.

Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate