Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 3. april 2019 - Bruselj

7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop P tefuril, propakvizafop in tebufenozid v ali na nekaterih proizvodih (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - rok: 28. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aminopiralid, kaptan, ciazofamid, flutianil, krezoksim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron in tetrakonazol v ali na nekaterih proizvodih (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - rok: 2. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, Beauveria bassiana sev PPRI 5339, Clonostachys rosea sev J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol in penkonazol v ali na nekaterih proizvodih (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - rok: 28. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI.

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov