Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. april 2019 - Bruxelles

8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, BUDG

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) – PECH - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL - Ordfører: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI - Ordfører: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet (2018/2269(IMM)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet (2018/2270(IMM)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet (2018/2268(IMM)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik