Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. travnja 2019. - Bruxelles

8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, BUDG

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) – odbor PECH - izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - odbor EMPL - izvjestitelj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - odbor REGI - izvjestitelj: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (2018/2269(IMM)) - odbor JURI - izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (2018/2270(IMM)) - odbor JURI - izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (2018/2268(IMM)) - odbor JURI - izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti