Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 3., Szerda - Brüsszel

8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

JURI

- Javaslat az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

AFET, BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai Parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Jelentés a Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2269(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Jelentés az Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2270(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Jelentés a Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2268(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat