Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d. - Briuselis

8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

AFET, BUDG

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą (2018/2269(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą (2018/2270(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą (2018/2268(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019).

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika