Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis - Brisele

8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0176/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL komiteja - Referents: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI komiteja - Referents: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Lampros Fountoulis imunitāti (2018/2269(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti (2018/2270(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Epitideios imunitāti (2018/2268(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika