Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 aprilie 2019 - Bruxelles

8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL - Raportor: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI - Raportor: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (2018/2269(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (2018/2270(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (2018/2268(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate