Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 3. april 2019 - Bruselj

8. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - odbor EMPL - Poročevalec: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis) (2018/2269(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos) (2018/2270(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Epitidiosu (Georgios Epitideios) (2018/2268(IMM)) - odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov