Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i december 2018 (första delen) finns på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy