Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 3., Szerda - Brüsszel

10. Ügyrend
CRE

Kiosztották a 2019. áprilisi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 637.886/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök a következő módosítási javaslatokat teszi:

Szerda

Maria Grapini a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló jelentését (A8-0464/2018) (a napirendtervezet 38. pontja) és Jiří Pospíšil a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozásáról szóló jelentését (A8-0460/2018) (a napirendtervezet 39. pontja) az áprilisi II. ülésen terjeszik elő szavazásra.

Csütörtök

Jean Arthuis Az EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggésben” című ajánlását (a napirendtervezet 49. pontja), amelyet vita nélkül vettek fel a szavazások órája napirendi pontjai közé, a BUDG bizottság még nem fogadta el. Következésképpen törölték a napirendről.

A JURI bizottság elfogadta Angel Dzhambazki mentelmi jog felfüggesztéséről szóló 3 jelentését (A8-0185/2019, A8-0184/2019 és A8-0183/2019). Az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének megfelelően e jelentéseket felveszik a csütörtöki szavazások órája napirendjére.

A Parlament elfogadja ezeket a módosításokat.

°
° ° °

Szerda

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a Tanács és a Bizottság nyilatkozatainak (a napirendtervezet 81. pontja) címét „EU–Kína kereskedelmi kapcsolatokról” változtassák „EU–Kína-kapcsolatokra”.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (304 mellette, 177 ellene, 13 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.

Csütörtök

Az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő, valamint az EFDD és az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy az Ismail Ertug- (A8-0204/2018), Merja Kyllönen- (A8-0206/2018) és Wim van de Camp-jelentésekből (A8-0205/2018) álló „mobilitási csomagról” szóló szavazást vegyék le a napirendről (a napirendtervezet 76., 77. és 78. pontja).

Felszólal Andrey Novakov, aki az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nevében indokolja a kérelmet, és Ismail Ertug (előadó), aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (219 mellette, 267 ellene, 17 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Mivel a szavazások tervezett időtartama jelentős, az elnök javasolja, hogy a vitákat hozzák előre 8:30-ra, a szavazások óráját pedig 11 órára.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 174. cikkének (8) bekezdése alapján az azonos tartalmú vagy célú módosításokat tömbösítve bocsátják szavazásra.

Az EFDD képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy Sergei Stanishevnek a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentését (A8-0047/2019), amely eredetileg vita nélkül szerepelt a szavazások órája napirendjén, a napirend első pontjaként bocsássák vitára (a napirendtervezet 73. pontja).

Felszólal Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (144 mellette, 299 ellene, 9 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a napirendbe 3. pontként illesszék be a Bizottság nyilatkozatát az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai keretről. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák, melyekről a következő ülésen szavaznának.

Felszólal: Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (216 mellette, 222 ellene, 12 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat