Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis - Brisele

10. Darba kārtība
Stenogramma

Bija izdalīts 2019. gada aprīļa I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 637.886/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādus grozījumus:

Trešdiena

Par Maria Grapini ziņojumu par programmas “Muita” izveidi sadarbībai muitas jomā (A8-0464/2018) (GDKP 38. punkts) un Jiří Pospíšil ziņojumu par finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveidi (A8-0460/2018) (GDKP 39. punkts) balsos aprīļa II sesijā.

Ceturtdiena

BUDG komiteja vēl nav pieņēmusi Jean Arthuis ieteikumu par ES vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (GDKP 49. punkts), kas bija iekļauts balsošanas laikā, neparedzot par to rīkot debates, tādēļ to svītroja no darba kārtības.

JURI komiteja bija pieņēmusi trīs Angel Dzhambazki ziņojumus (A8-0185/2019, A8-0184/2019 un A8-0183/2019) par pieprasījumiem atcelt imunitāti. Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 9. punktu tie tika iekļauti ceturtdienas balsošanas laikā.

Parlaments piekrita šīm izmaiņām.

°
° ° °

Trešdiena

PPE grupas pieprasījums aizstāt Padomes un Komisijas paziņojumu virsrakstu “ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības” (GDKP 81. punkts) ar virsrakstu “ES un Ķīnas attiecības”.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (304 par, 177 pret, 13 atturas).

Ceturtdiena

Pieprasījums, ko iesniedza grupa deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, un EFDD un ECR grupas par to, lai no darba kārtības tiktu svītrota balsošana par mobilitātes dokumentu paketi, kurā ietilpst Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) un Wim van de Camp ziņojumi (A8-0205/2018) (GDKP 76., 77. un 78. punkts).

Uzstājās Andrey Novakov, pamatojot pieprasījumu to deputātu vārdā, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, un Ismail Ertug (referents), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (219 par, 267 pret, 17 atturas).

Ņemot vērā to, ka balsošanas laiks būs ilgs, sēdes vadītājs ierosināja debates sākt plkst. 8.30 un balsošanu sākt plkst. 11.00.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka, tā kā vairāku grozījumu saturs un mērķi ir līdzīgi, saskaņā ar Reglamenta 174. panta 8. punktu par tiem tiks balsots kopumā.

EFDD grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā kā pirmo punktu debates par Sergei Stanishev ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (A8-0047/2019), kas bija iekļauts balsošanas laikā, neparedzot par to rīkot debates (GDKP 73. punkts).

Uzstājās Julia Reid EFDD grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Esteban González Pons PPE grupas vārdā, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (144 par, 299 pret, 9 atturas).

S&D grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā kā trešo punktu Komisijas paziņojumu par vispatverošu Eiropas Savienības regulējumu attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem tiktu balsots nākamajā sesijā.

Uzstājās Eric Andrieu S&D grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (216 par, 222 pret, 12 atturas).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika