Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 aprilie 2019 - Bruxelles

10. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din aprilie I 2019 (PE 637.886/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări:

Miercuri

Raportul Maria Grapini „Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal” (A8-0464/2018) (punctul 38 din PDOJ) și raportul Jiří Pospíšil „Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal” (A8-0460/2018) (punctul 39 din PDOJ) vor fi supuse votului în cursul perioadei de sesiune din aprilie II.

Joi

Recomandarea lui Jean Arthuis Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune” (punctul 49 din PDOJ), care fusese înscrisă fără dezbatere la vot, nu a fost încă adoptată în Comisia BUDG. Prin urmare, a fost retrasă de pe ordinea de zi.

Comisia JURI a adoptat 3 rapoarte ale lui Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 și A8-0183/2019) privind solicitări de ridicare a imunității. În conformitate cu articolul 9 alineatul (9) din Regulamentul de procedură, rapoartele sunt înscrise pe ordinea de zi la votul de joi.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la aceste modificări.

°
° ° °

Miercuri

Solicitarea Grupului PPE de înlocuire a titlului declarațiilor Consiliului și Comisiei „Relațiile comerciale dintre UE și China” (punctul 81 din PDOJ) cu titlul „Relațiile dintre UE și China”.

A intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Prin AN (304 pentru, 177 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Solicitarea unui grup de deputați care atinge cel puțin pragul redus și a Grupurilor EFDD și ECR de retragere de pe ordinea de zi a votului asupra „Pachetului privind mobilitatea”, care include rapoartele lui Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) și Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punctele 76, 77 și 78 din PDOJ).

Au intervenit Andrey Novakov, care a motivat cererea în numele grupului de deputați care ating cel puțin pragul redus, și Ismail Ertug (raportor), care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (219 pentru, 267 împotrivă, 17 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Dată fiind durata considerabilă a votului, Președintele a propus ca dezbaterile să înceapă mai devreme, la ora 8.30, iar votul să înceapă la ora 11.00.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la această propunere.

Președintele a comunicat că, în conformitate cu articolul 174 alineatul (8) din Regulamentul de procedură, mai multe amendamente care au un conținut sau obiective similare vor fi supuse la vot în bloc.

Solicitarea Grupului EFDD de introducere, ca prim punct pe ordinea de zi, a unei dezbateri privind raportul lui Sergei Stanishev „Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune” (A8-0047/2019), care fusese înscris fără dezbatere la vot (punctul 73 din PDOJ).

Au intervenit Julia Reid, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea, și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (144 pentru, 299 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitarea Grupului S&D de introducere, ca al treilea punct pe ordinea de zi, a unei declarații a Comisiei privind un cadru global al Uniunii Europene în materie de perturbatori endocrini. Dezbaterea ar urma să fie închisă prin depunerea unor propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot în cursul următoarei perioade de sesiune.

A intervenit Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea.

Prin AN (216 pentru, 222 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate